Lukupolku
Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoret

Lukupolku toimii runkona kirjaston, koulun ja muiden toimijoiden yhteistyössä. Ohjelmaa järjestetään oppilaiden iän ja osaamisen mukaan. Ohjattuja vierailuja voidaan järjestää sopimalla ennakkoon vierailuaika pääkirjastoon tai kirjastoauto Ranstakkaan.  Kirjasto tarjoaa tilat oppimisympäristönä, näyttely- ja esiintymistilana, oleskelutilana ja tapahtumapaikkana. Kirjastoauto käy kouluilla ja päiväkodeilla säännöllisesti.

Yleistä ohjelmaa kaikille ikäryhmille:

 • Galleria Kiepin näyttelyssä vierailu, Kianto-näyttelyyn tutustuminen
 • Sarjakirja (Sama kirja kerralla koko ryhmälle luettavaksi)
 • Kirjastoauton käyttö: lainaus, palautus, opastus
 • Lukukoirat
 • Monilukutaitoa tukevat tehtävät

 

Ideoita, ehdotuksia ja kysymyksiä otetaan mielellään vastaan! 

paakirjasto@suomussalmi.fi

puh. 044 777 3227

Eskarit seikkailevat kirjastoon ja tutustuvat siihen, mikä kirjasto on. Katsellaan, mitä kaikkea löytyy ja mitä hauskaa kirjastossa voi tehdä. Kuunnellaan satua tai loruja ja jutellaan kaikenlaisesta kirjastoon liittyvästä. Kirjastoauto Ranstakka käy säännöllisesti päiväkodeissa, jossa virkailijan ja päiväkodin hoitajien opastuksella lainataan aineistoa päiväkotien käyttöön.

Ohjelmaa:

 • Satutuokiot
 • Kirjojen ja aineiston käsittely
 • Kuvakirjojen etsiminen
 • Kirjastoon ja kirjastoautoon tutustuminen

1-2 lk

Ensimmäisen ja toisen luokan Kirjastopolulla käydään läpi kirjastonkäytön perusasioita ja tutustutaan ikäryhmälle sopivaan kirjallisuuteen. Oppilailla jää hyvin aikaa tutustua lasten- ja nuortenosaston monipuoliseen aineistoon myös itsenäisesti.

Ohjelmaa:

 • Kirjastokortti ja kirjastoon tutustuminen
 • Lukemaan innostaminen
 • Lainaajana toimiminen
 • Kirjojen ja aineiston käsittely

3-4 lk

Opetellaan sitä, miten kirjat on järjestetty hyllyihin ja miten kirjan löytää hyllystä. Harjoitukset tehdään esimerkiksi pareittain.

Ohjelmaa:

 • Aakkoset ja kirjan löytyminen hyllystä
 • Vinkataan aiheen mukaan
 • Omatoimikirjaston käyttö

5-6 lk

Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat tiedonhankintaan ja tietokirjojen löytämiseen. Tullessaan kirjastovierailulle oppilailla kannattaa olla jo opettajan kanssa sovittu aihe. Tämä helpottaa oppilaita etsimään tarvitsemaansa tietoa.

Ohjelmaa:

Yläkoulu

Yläkoululaisten kirjastopolun sisällössä yhdistyvät kaikki aiemmilla kirjastopoluilla opitut asiat toiminnallisen kirjastosuunnistuksen muodossa. Oppilaat tutustuvat suunnistuksen avulla siihen, mitä kaikkea kirjastosta löytyy. Yläkoululaisten yhteistyökirjastona on mahdollisuuksien mukaan pääkirjasto ja kirjastoauto.

Ohjelmaa:

 • toiminnallinen kirjastosuunnistus pääkirjastossa
 • aiempien kokonaisuuksien täydentäminen
 • tiedonhaun taitojen syventäminen

Lukio, toinen aste

Peruskoulun jälkeisen koulutuksen sisällöissä perehdytään syvällisemmin tapoihin hyödyntää kirjastoa opiskelun tukena. Kirjaston tilat sopivat omatoimiseen opiskeluun ja vaikkapa etäopiskeluun johonkin muualla olevaan oppilaitoikseen.

Ohjelma:

 • Kirjallisuuden haku aiheen mukaan
 • Tietokirjallisuuden hyödyntäminen tutkielmissa, esitelmissä ym.
 • Tapahtuman järjestäminen yhteistyössä kirjaston kanssa

Kirjastossa vierailee myös muita kouluun ja koulutukseen liittyviä ryhmiä, kuten maahanmuuttajat ja erilaiset pienryhmät. Opastusta räätälöidään ryhmien taitotason ja tarpeiden mukaan.

Ohjelmaa:

 • Kielen oppimista tukeva aineisto: kielikurssit, vieraskielinen kirjallisuus
 • eKirjaston palvelut eri kielillä
 • Kirjastopalvelut suomalaisessa yhteiskunnassa

Kirjaston tilat sopivat myös hyvin omatoimiseen opiskeluun ja vaikkapa etäopiskeluun johonkin muualla olevaan oppilaitoikseen.