Yritysryhmähankkeet

Yritysryhmähankkeet ovat yrittäjien yhdessä ideoimia ja toteuttamia hankkeita, joiden tarkoituksena on yritysten toiminnan kehittäminen ja yhteistyön edistäminen. Suomussalmen kunta osallistuu tarvittaessa hankkeiden ideointiin ja rahoituslaskelmien laadintaan. Yritysryhmähankkeet vaativat toteutuakseen usein vähintään kolme, mutta enintään kymmenen yritystä. Ryhmähankkeita voidaan toteuttaa alueellisesti vaikka vain oman paikkakunnan yritysten voimin, mutta ryhmähankkeet voivat olla myös alueiden välisiä, valtakunnallisia tai jopa kansainvälisiä.

Yhteisten toimenpiteiden tulee muodostaa keskeisin osa hankkeen toimenpiteistä, mutta hankkeeseen liittyviä yrityskohtaisia toimenpiteitä on myös mahdollista suunnitella ja toteuttaa yritysryhmähankkeissa.

Yritysryhmähankkeiden tuki voi olla jopa 75 % kokonaiskustannuksista ja sen lisäksi yritysryhmähankkeen valmisteluun voi saada kertaluonteisen 5000 euron korvauksen. Hankkeissa on tärkeää huomioida, että hankkeeseen toimenpiteitä ei tule aloittaa ennen myönteistä rahoituspäätöstä. Rahoittajia on hyvä lähestyä hyvien ideoiden kera jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Yritysryhmähankkeiden rahoitusta tuetaan julkisin varoin Euroopan maaseuturahastosta ja tukea haetaan Kainuussa joko Elävä Kainuu Leader ry:n tai Kainuun ELY-keskuksen kautta. Yritysryhmähankkeissa on huomioitava se, että yksittäinen yritys ei voi hakea eikä hallinnoida yritysryhmähanketta, vaan vastuu hankkeesta tulee olla kehittämisorganisaatiolla, kuten kunnalla, yrittäjäyhdistyksellä tai matkailuyhdistyksellä. Suomussalmen kunta voi hallinnoida alueellaan toteutettavia yritysryhmähankkeita veloituksetta.