Rethinking North - Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi

Rethinking North - Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi -hankkeessa mukana Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella:

                           

Suomussalmen kunta on mukana Rethinking North - Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi -hankkeessa.
Hankkeesta käytetään lyhennystä ReiNo-hanke.

Suomussalmen kunta toteuttaa hanketta yhdessä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n, Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n, Sallan kunnan ja Pudasjärven kehitys Oy:n kanssa. Ryhmähankkeen päätoteuttajana toimii Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Hankkeessa toteutetaan sekä aluekohtaisia että yhteisiä toimenpiteitä. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää hankealuetta kansainvälisesti ympärivuotisena matkailualueena. Hankkeessa keskeistä on parantaa matalan käyttöasteen kuukausien kysyntää, lisätä alueen kansainvälistä tunnettuutta ja kehittää uusia tuotteita potentiaalisille kansainvälisille matkailijakohderyhmille. Hankkeen kärkiteemoja ovat viipymän pidentäminen sekä siihen liittyen hiljaisten ajanjaksojen kehittäminen, tiedolla johtaminen ja siirtyminen aiempaa sujuvampaan digitaaliseen palveluympäristöön. Ympärivuotisuutta kehitetään myös panostamalla saavutettavuuteen ja nykyistä sujuvampiin matkaketjuihin.

Suomussalmella hankkeessa toteutetaan ensimmäisinä toimenpiteinä Suomussalmen alueen matkailun kehittämissuunnitelma. Hankkeen aikana parannetaan mm. majoitushakua Visit Suomussalmen nettisivuille ja järjestetään tapahtumia esimerkiksi matkanjärjestäjille ja vaikuttajamarkkinoijille. 

Hankkeen rahoituksesta 80 % saadaan Pohjois-Pohjanmaan liitolta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Lopusta rahoituksesta vastaavat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Sallan ja Suomussalmen kunnat sekä Pudasjärven kehitys Oy.

Hankkeen budjetti Suomussalmella on yhteensä 476 250 €, josta EU-rahoitus kattaa 381 000 €. Kunnan rahoitusosuus hankkeessa kolmelle vuodelle on yhteensä 95 250 €.

Hankekoodi: 402135
Toimintalinja: 1 Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite: 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
Toteutusaika: 1.6.2023–31.5.2026 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Elinvoimajohtaja 
Jonne Maaninka
jonne.maaninka(at)suomussalmi.fi
puh. 040 688 4480