Kesätyöseteli

Nuorten kesätyöseteli 2024

Suomussalmen kunta jakaa Suomussalmella perusopetuksensa päättäville ja suomussalmelaisille muualla perusopetuksensa v. 2024 päättäville 9. luokkalaisille kesätyösetelit, jotka mahdollistavat kesätyön kahdeksi viikoksi kesäelokuun 2024 aikana. Setelin arvo on 280 euroa. Seteli kattaa kahden viikon työjakson ja työaika on 30 tuntia viikossa. Työjakson ei tarvitse ehdottomasti olla yhtäjaksoinen, mutta työn tulee yhteensä kestää vähintään 60 tuntia.

Työnantajana voi toimia yritys, kylätoimikunta, yhdistys, kunta, hyvinvointialue, Kainuun liitto, valtio, seurakunta ja muut julkisyhteisöt tai yksityinen henkilö (esim. lastenhoito, vanhusten auttaminen, maa- ja metsätaloustyöt). Kunnan tuki ei koske omassa kodissa tehtyä työtä tai yrittäjän oman lapsen palkkaa.

Sama työnantaja voi palkata useampia opiskelijoita työhön kesäelokuun aikana. Opiskelija etsii itse työpaikan ja antaa setelin työnantajalle. Työnantaja laskuttaa setelin arvon kunnalta työsuhteen päätyttyä 31.10.2024 mennessä. Työnantajan maksettavaksi kuuluu palkkauksesta aiheutuvat sosiaalikulut.

Setelit jaetaan oppilaille päättötodistusten jaon yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa Tarja Kela, puh. 044 777 3212 tai tarja.kela@suomussalmi.fi.

Opiskelijoiden kesätyöt Suomussalmella 2024

Suomussalmen kunta kannustaa työnantajia työllistämään kesällä 2024!

Suomussalmella perusopetuksensa päättävät ja suomussalmelaiset muualla perusopetuksensa v. 2024 päättävät 9. luokan oppilaat ja tukee työllistämistä 280 euron suuruisella kesätyösetelillä.

Kesätyöseteli

Suomussalmen kunta antaa 9. luokalla keväällä 2024 oleville oppilaille 280 euron suuruisen kesätyösetelin. Jos työllistätte tällaisen opiskelijan ensi kesänä, opiskelija antaa teille kesätyösetelin työsuhteen alkaessa.

Setelin voi käyttää 3.6.–4.8.2024 välisenä aikana.

Opiskelijan työsuhteen päätyttyä pyydämme laskun mahdollisuuksien mukaan verkkolaskuna. Verkkolaskuoperaattori CGI Suomi Oy, välittäjän tunnus 003703575029 ja verkkolaskuosoite (ovt-tunnus) 003701899257. Paperilaskut lähetetään osoitteeseen: Suomussalmen kunta, Kesätyöseteli, 003701899257, PL 5016, 02066 DOCUSCAN. Laskuun liitetään kesätyöseteli ja todistus maksetuista palkoista sekä laitetaan merkintä Kesätyöseteli/asiatarkastaja Tarja Kela.

Laskutukset tulee tehdä viimeistään 31.10.2024.

Tuki on nuoren työllistävälle kotitaloudelle veronalaista tuloa, joka ilmoitetaan veroilmoituksessa.

Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Opiskelija otetaan työhön kahdeksi viikoksi ja hänen kanssaan tehdään kirjallinen työsopimus. Työaika on 6 h/päivä ja 30 h/viikko. Opiskelijalle ”käteen” maksettava palkka mahdollisten vähennysten jälkeen on vähintään 280 €. Palkka sisältää lomakorvauksen. 

Suomussalmen kunta maksaa tukea varsinaiseen palkkaan enintään 280 €.
Työnantaja maksaa ylimenevän osan palkasta ja palkan sivukulut.

Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Mikäli kyseisellä työehtosopimusalalla on tehty erillinen sopimus opiskelijoiden tutustuttamisesta työelämään eli ns. ”Tutustu työelämään ja tienaa” -sopimus, suosittelemme palkkaa maksettavan sopimuksen mukaisesti. Palkka sisältää lomakorvauksen. Kannattaa tiedustella alan työnantaja- tai työntekijäjärjestöistä, minkä suuruista palkkaa tämän ikäiselle nuorelle on kesätyöstä maksettava. 
https://tat.fi/palvelu/kesatyo/ 

Töiden tulee olla työsuojelumääräysten mukaisia ja työnantaja huolehtii kaikista lakisääteisistä velvoitteistaan.

Opiskelijan kanssa on hyvä käydä läpi heti työsuhteen alussa työtehtävät, työajat, työympäristö, noudatettavat ohjeet ja säännöt, työturvallisuusasiat ym. sekä 
nimetä tukihenkilö.

Lisätietoja

Lisätietoja kesätyösetelistä antaa palvelusihteeri Tarja Kela, puh. 044 777 3212 tai tarja.kela@suomussalmi.fi 

SUOMUSSALMEN KUNTA
Anniina Niemelä, hallintojohtaja

Opiskelijoiden kesätyöt Suomussalmella 2024

Suomussalmen kunta antaa jokaiselle Suomussalmella perusopetuksensa päättävälle ja muualla perusopetuksensa v. 2024 päättävälle suomussalmelaiselle 9. luokan oppilaalle kesätyösetelin. 

Setelillä voit hakea kesätyöpaikkaa yrityksistä, kylätoimikunnista, yhdistyksistä, julkisyhteisöistä (kunta, hyvinvointialue, Kainuun liitto, valtio, seurakunta) tai yksityisiltä henkilöiltä (esim. lastenhoitotyötä, vanhusten auttamista, maa- ja metsätaloustyötä). Omaan kotiisi tai vanhempiesi yksinään omistamaan yritykseen et voi kuitenkaan työllistyä kunnan tuella. 

Kerro kesätyösetelistä työtä hakiessasi ja esitä työnantajalle hänelle osoitettu kirje. 
Jos saat työpaikan, anna alkuperäinen seteli työnantajalle työsuhteen alkaessa. 

Työsuhteen päätyttyä työnantaja laittaa setelin ja palkkatodistuksen laskun liitteeksi. Kunta maksaa tuen työnantajalle jälkikäteen. 

Työnantaja saa Suomussalmen kunnalta tukea 280 euroa palkkakustannuksiisi. Jos palkka on suurempi, työnantaja maksaa erotuksen. Työnantaja maksaa myös lakisääteiset työnantajamaksut. 

Setelin voi käyttää 3.6.–4.8.2024 välisenä aikana. Tuettu työsuhde kestää kaksi viikkoa ja työnantaja tekee kanssasi kirjallisen työsopimuksen. Työaika on 6 h/päivä 
ja 30 h/viikko. Työsuhteen ei tarvitse ehdottomasti olla yhtäjaksoinen, mutta työn tulee yhteensä kestää vähintään 60 tuntia. ”Käteen” maksettava palkkasi on vähintään 
280 €. Palkka sisältää lomakorvauksen. 

Kesätyöstä saatavasta palkasta tehdään ennakonpidätys verokortissa olevan pidätysprosentin mukaan. 17 vuotta täyttäneen työntekijän palkasta pidätetään 7,15 %:n suuruinen työeläkemaksu. 

Lisätietoja

Lisätietoja kesätyösetelistä antaa palvelusihteeri Tarja Kela, puh. 044 777 3212 tai tarja.kela@suomussalmi.fi. 

SUOMUSSALMEN KUNTA
Anniina Niemelä, hallintojohtaja