Meri-Pohjolan opistopiirin etäkursseja

Suomussalmelaisillakin kansalaisopiston toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus parantaa digitaitojaan maksuttomilla etäkoulutuksilla! Kianta-Opisto on mukana kansalaisopistojen muodostamassa yhteistyöverkostossa Meri-Pohjolan opistopiirissä, jonka JODY-hankkeen tuottamat koulutukset ovat maksuttomia ja jotka toteutetaan Teamsin kautta etäkoulutuksina. Ilmoittautumiset suoraan Meri-Pohjolan opistopiiriin kurssin kohdalla olevan linkin kautta.

Tarkempaa tietoa koulutuksista ja Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa JODY -hankkeesta löytyy Meri-Pohjolan opistopiirin sivuilla (https://meripohjolanopistopiiri.fi/hanke/jody-jatkuva-oppiminen-digitalisoituvassa-yhteiskunnassa/) ja opistopiirin projektikoordinaattoreilta.

Tulevia kursseja:

Oman osaamisen ja kurssien markkinointi, luennoitsijana Anna-Katariina Maksimoff ja kouluttajana Eija Hevosmaa
Koulutus koostuu kahdesta osiosta: luennosta ja työskentelyosioista. Luennolla kuulemme kansalaisopistomarkkinoinnin ja -viestinnän keskeisimmistä toimenpiteistä ja kanavista, brändityöstä, sisällöntuottamisesta sekä kohderyhmistä. Työskentelyosioissa tutustutaan erilaisiin mainonnan kanaviin, miten ne toimivat ja mitä tulisi ottaa huomioon erilaisissa julkaisuissa ja esittelyissä. Koulutus sopii kaikille, jotka kaipaavat tukea työnsä markkinointiin.
Kolme tapaamiskertaa: ke 8.11. klo 16.00-17.30, ti 14.11. klo 16.30-18.00 ja ke 22.11. klo 9.00-10.30
Ilmoittautuminen: 6.11. klo 10.00 mennessä: https://uusi.opistopalvelut.fi/oulu/fi/course/24904/

Googlen palvelut, kouluttajana Eija Hevosmaa
Koulutuksessa syvennytään tarkemmin Googlen tarjoamiin palveluihin, mitä niillä voi tehdä ja miten niitä voi hyödyntää jokapäiväisessä työskentelyssä. Koulutuksessa käydään läpi mm. Google sheets, Google slides ja Google sites. Koulutuksessa käydään läpi sovellusten perustoimintoja ja saadaan erilaisia vinkkejä palveluiden käyttöön. Koulutus sopii niin aloittelijallekin kuin myös palveluita pidempään käyttäneille. Koulutuksessa perehdytään lisää Googlen palvelut tutuiksi - koulutuksessa opittuun. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi käynyt aikaisempaa Googlen palvelut tutuiksi - koulutusta.
Kolme tapaamiskertaa: ke 8.11.23 klo 18.00-19.30, ke 15.11.23 klo 16.30-18.00 ja ti 5.12.23 klo 16.30-18.00
Ilmoittautuminen 2.11. klo 9.00 mennessä: https://uusi.opistopalvelut.fi/oulu/fi/course/24944/

Valokuvaus älylaitteella ja Google Kuvat, kouluttajana Tarja Ekholm
Koulutuksessa saadaan vinkkejä parempiin valokuviin sekä oppimaan, kuinka voit varmuuskopioida kuvasi Google kuvat pilvipalveluun. Koulutuksessa saadaan tietoa älypuhelinten kuvausasetuksista, kuvan sommittelusta ja kuvien jakamisesta. Harjoitellaan Google Kuvat sovelluksen käyttöä.
Neljä tapaamiskertaa: ti 21.11. klo 10.00 - 11.30, ti 28.11. klo 10.00-11.30, ti 5.12. klo 10.00-11.30 ja ti 12.12. klo 10.00 - 11.30
Ilmoittautuminen 13.11. klo 9.00 mennessä: https://uusi.opistopalvelut.fi/oulu/fi/course/24933/

CV:n tekeminen, kouluttajana Eija Hevosmaa
Opetellaan tekemään itselle CV. Koulutuksessa perehdytään mm. CV:n erilaisiin ulkoasuihin ja sisältöön.Koulutuksessa käydään yhdessä läpi, mitä CV:n olisi hyvä sisältää. CV:n tekemisessä hyödynnetään Office365 työkaluja sekä Canva ohjelmaa. ja miten sitä kannattaa räätälöidä eri tilanteisiin. Kouluttaja antaa myös ohjausta tarvittaessa tuotosten tekemiseen.
Kaksi tapaamiskertaa: ke 8.11.23 klo 9.00-10.30 ja 15.11.23 klo 10.00-11.30
Ilmoittautuminen 1.11.23 klo 10.00 mennessä: https://uusi.opistopalvelut.fi/oulu/fi/course/24945/

Saavutettavuuskoulutus, kouluttajana Anna-Katariina Maksimoff
Tervetuloa mukaan oppimaan lisää saavutettavuudesta. Miten madalletaan osallistumiskynnystä? Mitä elementtejä saavutettavassa sisällössä on? Mitä ovat ALT-tekstit eli tekstivastineet? Miten syntyy saavutettava PDF tai PowerPoint-esitys? Mitä sosiaalisen median julkaisuissa täytyy huomioida? Kurssilla tutustutaan saavutettavuusvaatimuksiin niin julkaisuissa, verkossa kuin sosiaalisessa mediassa.
Kolme tapaamiskertaa: ti 23.1.24 klo 17.00-18.30, ti 30.1.24 klo 17.00-18.30 ja ti 6.2.24 klo 17.00-18.30
Ilmoittautuminen 19.1.24 klo 10.00 mennessä: https://uusi.opistopalvelut.fi/oulu/fi/course/24922/

LinkedIn koulutus, kouluttajana Anna-Katariina Maksimoff
Tutustumme LinkedInin käyttötarkoituksiin ja ominaisuuksiin, ja teemme LinkedIn-profiilit, jos sellaista ei ole, tai kohennamme jo olemassa olevaa. Osallistujat saa myös vinkkejä siihen, miten voi osallistua ammatilliseen keskusteluun alustalla, markkinoida omaa osaamistaan ja minkälaista sisältöä LinkedIniin voi luoda. Tapaamisten välissä osallistujat tutustuvat itsenäisesti lisää LinkedInin toimintaan sekä muokkaavat ja täydentävät omia profiilejaan.
Kaksi tapaamiskertaa: ke 14.2.24 klo 17.00 - 18.30 ja ke 13.3.24 klo 17.00-18.30
Ilmoittautuminen 8.2.24 klo 10.00 mennessä: https://uusi.opistopalvelut.fi/oulu/fi/course/24924/