Opintopisteitä Kianta-Opiston kursseista

Kianta-Opisto tarjoaa myös osaamisperusteisesti kuvattuja kursseja, joiden hyväksytyistä suorituksista opiskelijat saavat suoritusmerkinnän Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritusmerkintä tekee opiskelijan vapaa-ajalla hankkiman osaamisen entistä näkyvämmäksi ja helpottaa osaamisen hyödyntämistä monin eri tavoin. Opiskelija voi todentaa opintopisteillä osaamisensa esimerkiksi työnhaussa tai sisällyttää niitä tutkintoon johtaviin opintoihinsa. Vastaanottava oppilaitos kuitenkin päättää, ovatko kansalaisopistossa suoritetut opintopisteet hyväksyttävissä osaksi tutkintoa.

Opintopistekurssin kuvauksessa on aina kerrottu osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, joiden perusteella kurssin suoritus arvioidaan. Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 27 opiskelutuntia, johon voi sisältyä myös itsenäistä työskentelyä.

Voit osallistua kaikille kursseillemme ilman suoritusmerkintää. Arviointi on vapaaehtoista.

Toimi näin, jos haluat saada kurssista suoritusmerkinnän:

  1. Kerro opettajalle, että haluat kurssista suoritusmerkinnän.
  2. Pyydä opettajalta info-lomake, jossa kerrotaan suoritusmerkinnän tallentamisesta Koski-tietovarantoon.
  3. Allekirjoita suostumuslomake ja palauta se Kianta-Opiston toimistoon. 
  4. Osallistu kurssille ja osoita osaamisesi opettajalle saamiesi ohjeiden mukaisesti.
  5. Opettajan arvioitua opintosuorituksesi, voit katsoa sen Oma opintopolku -palvelusta.