kuvituksena kuvakollaasi vesilaitoksen pakettiautosta ja vesitornista.
Vesihuolto

Vesihuolto

Suomussalmen kunnan vesilaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä. Vesilaitos huolehtii siitä, että talousveden jakelu on määrällisesti ja laadullisesti häiriötöntä ja jäteveden puhdistus on lupaehtojen mukaista.

Suomussalmen vesilaitos toimittaa asiakkaille pelkästään pohjavettä. Oikaistuna kunnan vesijohtoverkosto ulottuisi kunnan päästä päähän Viitostietä pitkin, eli on 112 kilometrin pituinen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmistunut, suunnitelma vuosille 2023–2030 on valmistumassa. 

vesihuoltopäällikkö
Jukka Malinen
p. 044 567 3458
jukka.malinen(a)suomussalmi.fi

Laskutus

palvelusihteeri
Pirjo Heikkinen
p. 044 777 3367
pirjo.an.heikkinen(a)suomussalmi.fi

palvelusihteeri
Meiju Moilanen
p. 040 688 4535
meiju.moilanen(a)suomussalmi.fi

Vesilaitos

vesilaitoksenhoitaja
Pasi Holappa
p. 044 567 3438
pasi.holappa(a)suomussalmi.fi

laitosmies
Mika Pihlajamaa
p. 044 777 3029
mika.pihlajamaa(a)suomussalmi.fi

Pitämän jätevedenpuhdistamo

puhdistamon hoitaja
Ilkka Juntunen
p. 044 020 6508
ilkka.juntunen(a)suomussalmi.fi

laitosmies
Tero Moilanen
p. 044 022 8189
tero.moilanen(a)suomussalmi.fi

Päivystys ja vikailmoitukset p. 044 034 4305.

Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitos on siirtynyt etäluettaviin vesimittareihin taajama- ja haja-asutusalueilla, jotka kuuluvat kunnan vesijohtoverkostoon.

Mikäli etäluettavissa vesimittareissa ilmenee ongelmia yhteyttä voi ottaa vesilaitoksen laitosmieheen p. 044 777 3029.

Laskutukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä palvelusihteeriin p. 044 777 3367.

Vesihuolto tiedottaa

Näytä lisää