Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalvelut tuottaa ravitsevaa, monipuolista ja terveellistä ruokaa huomioiden ravintosuositukset ja erityisruokavaliot. Henkilökuntaa käytetään joustavasti eri keittiöissä. Ruokapalvelut hoitaa kunnan ruokapalvelujen kokonaissuunnittelun, kehittämisen, ohjauksen ja seurannan. Ruokapalvelut osallistuu ruokapalveluihin liittyvien hankintojen suunnitteluun, sopimusten tekoon, täytäntöön panoon ja seurantaan.

Ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakkaille suositusten mukaisia ja sopimuksiin perustuvia palveluja.