Päätöksenteko

Päätöksenteko

Suomussalmella valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa ja se vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnahallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta, kunnan henkilöstöpolitiikasta, riskienhallinnan järjestämisestä ja kunnan sisäisestä valvonnasta.

organisaatiokaavio

Luottamushenkilöorganisaatio (Lähde kunnan hallintosääntö, pdf avautuu uuteen välilehteen.)