Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi, josta käytetään myös nimitystä osallistuva budjetointi, tarkoittaa määritelmän mukaan prosessia, jossa kansalaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa budjetin määrärahojen kohteiden valintaan. Monissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa osallistavaa tai osallistuvaa budjetointia on jo kokeiltu tai se on jo vakiintuneessa käytössä, ja Suomussalmella se otettiin käyttöön vuonna 2023.

Suomussalmen kunnan talousarviossa vuodelle 2023 varattiin kaikkiaan 10 000 euroa osallistavaan budjetointiin. Puolet summasta käytettiin kuntalaisilta saatujen ehdotusten toteuttamiseen ja toinen puoli jaettiin nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston kesken.