Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Suomussalmen kunnan rakennusjärjestys

Rakentajan ABC

Suomussalmen kunnan rakennusvalvonnan taksa

 

Sähköinen asiointi - Lupapiste asiointipalvelu

 

Suomussalmi on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Lupapistettä ensimmäisen kerran käytettäessään tulee hakijan rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja rekisteröitymisen jälkeen hakija pystyy kirjautumaan sisään palveluun sähköpostiosoitteellaan sekä salasanalla.  Samoilla tunnuksilla voi asioida kaikissa Lupapiste-kunnissa. 

Hakemuksen tekeminen aloitetaan valitsemalla kartalta, osoitteella tai kiinteistötunnuksella hankkeen kohde ja tämän jälkeen päätoimenpide. Lupapistepalvelu kattaa rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien sekä toimenpideilmoitusten ja poikkeamisen sekä suunnittelutarveratkaisujen hakemisen. Voit hakea lupaa samalla hakemuksella useammalle hankkeelle.

Lupapisteen sähköiseen asiointiin pääset alla olevasta linkistä

– pääpiirustukset suunnittelijan allekirjoituksella, nimiösivulla varustettuna (ei valokuvana)

– rajanaapurien kuulemiset

– jätevesien käsittelysuunnittelma (haja-alueella, missä ei ole yleistä viemäriverkostoa)

– energiatodistus/energiaselvitys, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset ja lomarakennukset (yli 50 m²)

– mahd. poikkeamispäätös (lainvoimainen)

– mahd. vastaava työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja

– kaupparekisteriote (yhtiöt)

– ote yhtiökokouspöytäkirjasta (taloyhtiöt)

– valtakirja tarvittaessa

Rakennustarkastaja
Asko Kinnunen
p. 044 777 3121
asko.kinnunen(a)suomussalmi.fi

Lupasihteeri
Kirsimarja Mäkeläinen
p. 044 777 3371
kirsimarja.makelainen(a)suomussalmi.fi