Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hanketta toteuttavat yhdessä:

          

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hankkeessa tuotteistetaan ja nostetaan esille digitaalisin välinein ja kanavilla Suomussalmen alueelle sijoittuvia kulttuurihistoriallisia tapahtumia. Tapahtumapaikoista syntyy matkailijaa ja paikallisyhteisöjä kiinnostavia ja helposti löydettäviä, tarinallistettuja kohteita, kierroksia sekä koettavia kulttuuripalveluita. Kohteiden pääpaino on Suomussalmen kirkonkylällä ja teemoja ovat muun muassa Ilmari Kianto, Suomussalmen esihistoria ja sotahistoria.

Hankkeen päätavoitteena on hyödyntää alueen kulttuurisia vahvuuksia monipuolisen ja ympärivuotisen kulttuurimatkailun tarjonnan lisäämiseksi sekä kotimaisille että kansainvälisille kohderyhmille ja vahvistaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta digitaalisin keinoin.

Hankkeessa on toteutettu Vaietut arktiset sodat -diginäyttely Jalonniemitaloon ja Tarinoita Kainuun korpimailta -podcast-sarja, joka löytyy Visit Suomussalmen Spotify- ja Youtube-kanavilta. Lisätietoa näistä löydät täältä ja täältä sekä alla olevia kuvakkeita klikkaamalla. 

Hankkeen projektipäällikkönä ja kokoaikaisena työntekijänä toimii Darja Korhonen. Työpiste Darjalla on Suomussalmen kunnantalolla, tapaamiset tulee sopia ennakkoon. 

Hankkeen toteutusaika on 15.9.2022–28.2.2024, ja sen kokonaisbudjetti on 149 673 €. Rahoittajana toimii Kainuun liitto, hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Suomussalmen kunta on mukana omarahoitusosuudella. Kainuun liiton myöntämä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoitusosuus on 119 742 € (80 %), Suomussalmen kunnan rahoitus (muu julkinen rahoitus) on 20 412 € (13,6 %), tuensaajan omarahoitus on 9 519 € (6,4 %).

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Projektipäällikkö
Darja Korhonen
puh. 040 48 66 412
darja.korhonen(at)suomussalmi.fi