Nuorisovaltuusto

Suomussalmen nuorisovaltuusto, Sumin Nuva

  • lisää ja parantaa nuorten osallisuus-ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • huolehtii, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa
  • toimii sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä
  • ei tarvitse osata valmiiksi, vaan opitaan yhdessä tekemällä vaikuttamista ja saadaan nuorten ääni kuuluville !
  • ota Facebook ja Instagram haltuun: suminnuva
  • sähköpostia voi laittaa suomussalmennuorisovaltuusto@gmail.com

 

Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuusto

Kainuun hyvinvointialueen nuo­ri­so­val­tuus­ton tar­koi­tuk­se­na on edis­tää nuor­ten osal­li­suut­ta se­kä huo­mioon ot­ta­mis­ta hy­vin­voin­tia­lueen pää­tök­sen­teos­sa ja kai­kis­sa nuo­ria kos­ke­vis­sa asiois­sa jo val­mis­te­lu­vai­hees­sa se­kä edis­tää vi­ra­no­mais­ten, nuor­ten se­kä nuo­ri­so­jär­jes­tö­jen yh­teis­toi­min­taa.

Kainuun hyvinvontialueen nuorisovaltuuston (Alnun) pöytäkirjat ovat luettavissa https://hyvinvointialue.kainuu.fi/nuorisovaltuusto