Suomussalmen teollisuuden kasvuloikka

Teollisuusloikka-hankkeen logot

Hankkeen tavoitteena on edistää Suomussalmen ja Kainuun teollisuuden kärkitoimialojen kehittymistä. Hankkeessa luodaan konsepti Suomussalmen uudelle teollisuusekosysteemille niin, että uusien teollisten investointien edesauttamisessa voidaan siirtyä aiempaa proaktiivisempaan toimintatapaan.

Teollisuusekosysteemin konseptoinnissa huomioidaan kärkitoimialoista biotalous, kestävä kaivostoiminta, teknologia- ja metalliteollisuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja jatkojalostus. Uuden teollisuusekosysteemin konsepti edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä nykyisten paikallisten teollisuustoimintojen arvoketjuihin sekä uusien arvoketjujen muodostumista niin, että teollisuustoiminnan energiankäytön painopiste siirtyy kohti paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian ja energiajalosteiden hyödyntämistä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2024–30.4.2026.

Hankkeen rahoituksesta 80 % saadaan EAKR-rahoituksesta ja kunnan omarahoitusosuus hankkeessa on 20 %. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 255 476 €, josta EU-rahoitus kattaa 204 380 €. Kunnan rahoitusosuus hankkeessa kahdelle vuodelle on yhteensä 51 096 €.

Hankkeen projektipäällikön työpiste on kunnantalon toisessa kerroksessa, tapaamiset pyydetään sopimaan etukäteen.

Ota yhteyttä hankkeeseen liittyen:

projektipäällikkö
Hannu Juntunen
hannu.juntunen(at)suomussalmi.fi
puh. 040 688 4005

Kasvuloikka