Tietosuoja

Tietosuojavastaava Heli Kinnunen
p. 044 777 3161 heli.kinnunen@suomussalmi.fi

Lisätietoa tietosuojasta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: https://tietosuoja.fi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Keskeisiä henkilötietojen käsittelyn ohjaavia periaatteita ovat henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, käyttötarkoitussidonnaisuus ja säilytyksen rajoittaminen, kerättävien henkilötietojen minimointi, eheys ja luottamuksellisuus, avoimen informoinnin lisääminen sekä läpinäkyvyys.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Suurin osa Suomussalmen kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin kunta rekisterinpitäjänä ei tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen ja tällöin sinulta pyydetään suostumus tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Henkilöstöä koulutetaan henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Lisäksi jokainen kunnan tietojärjestelmien käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Tietojasi käsitellään aina huolellisesti ja asianmukaisesti lainsäädännön vaatimuksia noudattaen.

Tietosuoja Suomussalmen kunnassa

Suomussalmen kunta käsittelee henkilötietoja kunnan lakisääteisten ja vapaaehtoisten palveluiden tuottamisen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Kun asioit Suomussalmen kunnan palveluissa, käsitellään henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kunnan palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.

Suomussalmen kunta muistuttaa, että kunta ei koskaan ota yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta ja tiedustele asiakkaan verkkopankkitunnuksia, luottokortin tietoja tai esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Evästeet

Suomussalmen kunnan verkkopalvelussa kerätään Google Analytics -palvelun avulla käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka keräävät tilastotietoa sivujen käytöstä, kuten esimerkiksi mitkä ovat suosituimmat vut tai mitä sivuja luetaan pisimpään.