Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen haetaan huhtikuussa seuraavaa toimintakautta (elokuu-heinäkuu) varten. Hakuajan ulkopuolella varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen tarpeen alkamista. Mikäli kyseessä on vanhempien työn tai opiskelun aloittaminen eikä alkamisajankohta ole ollut ennakoitavissa, kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuspaikka viimeistään 2 viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Suomussalmella on käytössä sähköinen varhaiskasvatushakemus, joka parantaa palveluiden saatavuutta sekä nopeuttaa ja helpottaa varhaiskasvatuspaikan hakemista. Palvelu on käytettävissä 24 h vuorokaudessa.

Jokaiselle varhaiskasvatusta tarvitsevalle lapselle tulee täyttää oma varhaiskasvatushakemus. Mahdolliset asiantuntijalausunnot erityishoidon tarpeesta/erityisruokavaliosta tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi.

Tulotiedot sekä verotustodistukset toimitettava Tarja Kelalle.

Esiopetus on perusopetuksen alaista toimintaa, johon haetaan esikouluun tulevien lasten perheille toimitetulla lomakkeella. Tulostettava lomake löytyy perusopetuksen asiakirjoista.

Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva päivähoito on varhaiskasvatuksen alaista toimintaa, johon haetaan sähköisen haun kautta.

Lue ohje huolellisesti ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä!

SÄHKÖINEN HAKEMUS

HUOM! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ MUISTAT ANTAA PUHELINNUMEROSI YHTEYDENOTTOA VARTEN!.

Varhaiskasvatukseen voi hakea myös kirjallisesti mikäli sähköistä versiota ei ole mahdollista käyttää

Kun vanhemmat tulevat ensimmäiselle tutustumiskäynnille päivähoitopaikkaan, he tuovat mukanaan täytetyn lapsemme-lomakkeen.

 

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa yhteystietonne ja lähetysaika mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen paivahoito@kajaani.fi.

Lomakkeessa on kysymyskohtaiset täyttöohjeet, mutta tarvitset lisäksi seuraavia tietoja hakemuksen täyttämiseen:

1. Lapsen tiedot (täytä jokaisesta lapsesta oma lomake)
· Lapsen täydellinen nimi, huomaa henkilötunnuksessa merkki A.
· Lapsen osoite päivähoidon toivottuna alkamispäivänä.

2. Huoltajan tiedot
· Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Mielellään sama huoltaja perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
· Puhelinnumero, josta huoltajan tavoittaa, pakollinen tieto.
· Työ- tai opiskelupaikka ja osoite ilmoitetaan lisätiedoissa, pakollinen tieto.
· Päivittäinen työaika: Valitaan huoltajan työaikaa vastaava tieto, mikäli työaika on säännöllinen.
· Vuorotyö: Tiedot kohtaan 8. Lisäselvitykset, pakollinen tieto.
· Hyväksymme korkeimman hoitomaksun: Tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytte korkeimman hoitomaksun. Mikäli haluatte hoitomaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa tulotositteet kahden viikon kuluessa päivähoidon alkamisesta.
· Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.

3. Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot
· Lisätään perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun.

4. Maksulaskuri
· Muiden perheenjäsenten tiedot tulee olla avattuna ennen kuin maksulaskuritoimintoa voidaan käyttää.

5. Lapsen nykyinen hoitopaikka

6. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja aika
· Valitaan valikosta toivottu lapsen iänmukainen päivähoitomuoto. Kokopäivähoito on yli 5 tuntia päivässä ja osapäivähoito on enintään 5 tuntia päivässä. Esiopetukseen, 4 h/pvä, haetaan omalla sähköisellä lomakkeella. · Valitaan 1-3 toimintamuotoa, hoitopaikkaa tai aluetta siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto. Ryhmäperhepäivähoitoa on Kuhmossa ja Suomussalmella. Kajaanissa kolmiperhehoito on hoitajan kotona tapahtuvaa yksityistä perhepäivähoitoa sekä tähdellä (*) merkityt päiväkodit yksityisiä päiväkoteja, joiden omat sähköiset hakemukset tulevat käyttöön myöhemmin ilmoitettavana aikana. Mikäli lapsella on vuorohoidon tarve (lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yöhoito), valitaan vuorohoitoa antava yksikkö.

Valitaan toivottu hoidon alkamispäivämäärä. Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu, ottakaa yhteyttä päivähoitotoimistoon. Jos työn tai opiskelun takia tulee äkillinen hoidontarve, päivähoitopaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa.

· Vuorohoidon hoitoajat merkitään kohtaan 8. Lisäselvitykset, pakollinen tieto.
· Hoitopäivien lukumäärä/kuukausi ilmoitetaan kohdassa 8. Lisäselvitykset.

7. Lapsen terveydentila
· Lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, terveydentila, allergiat ym. merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot erityisen tuen tarpeesta, allergioista tms. on toimitettava viipymättä päivähoitotoimistoon.
· Mainitse, jos päivähoidon henkilöstö ei tarvittaessa voi olla yhteydessä lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa päivähoidon eri yhteistyötahojen (lastenneuvola, perheneuvola, perusopetus) kanssa.
· Mainitse lastenneuvola ja terveydenhoitajan nimi.

8. Lisäselvitykset
· Tässä ilmoitetaan äkillinen työllistyminen tai opiskelu, muuttajien nykyinen osoite, lapsen kotikunta, hoitopäivien lukumäärä/kuukausi, vuorohoidon hoitoajat, perheen lemmikkieläimet ym.
· Tuloselvitykset päivähoitomaksun määrittämistä varten tulee toimittaa lapsen nimellä varustettuina päivähoitotoimistoon. · palkkatodistus, josta käy ilmi keskimääräinen bruttokuukausiansio
· opiskelutodistus · todistukset muista tuloista esim. sivutulot, pääomatulot, eläkkeet, vuokratulot, kurssipäivärahat, elatusmaksut ja -tuet
· yrittäjät ja ammatinharjoittajat tekevät tuloselvityksen erillisellä lomakkeella, johon on omat ohjeet tarvittavista liitteistä.

Hakemuksen täyttämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oman kuntasi päivähoitotoimistoon.