Koulun esittely

Ruukinkankaan koulu sijaitsee Suomussalmen kunnan keskustaajaman läheisyydessä. Ruukinkankaan uusi koulu on otettu käyttöön 1.8.2022. Ruukinkankaan koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee lukio, liikuntahalli, urheilukenttä sekä jäähalli.

Koulussa opiskelee 417 oppilasta/opiskelijaa lukuvuonna 2023 -2024. Alakoulun puolella opiskelee 240 ja yläkoulussa 177 opiskelijaa. Lisäksi koululla on valmistavan opetuksen ryhmä sekä aikuisten perusopetuksen ryhmä. Esiopetuksessa on 18 lasta. Esiopetuksen toimitilat sijaitsevat Hakakadulla. Opettajia koulussa on n. 50 ja koko henkilöstön määrä on n. 85 henkilöä mukaan lukien oppilashuollon ja keskuskeittiön henkilöstö.

Koulumme keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaista itsestään, toisista ihmisistä ja ympäristöstään vastuuta ottavia kansalaisia sekä antaa hyvät valmiudet ja taidot jatko-opintoihin. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori apunaan opettajista muodostettu suunnittelutiimi. Koulun oppilashuolto ja opiskelun tuki on hyvin järjestetty. Koulusta löytyy paljon moniammatillista osaamista opettajien ja erityisopettajien lisäksi, kuten useita koulunkäynninohjaajia, koulukuraattorit, miekkari, koulupsykologit ja terveydenhoitaja.

Ruukinkankaan koulussa on aktiivista oppilaskunta-, tukioppilas- ja vanhempainyhdistystoimintaa. Koululla on lisäksi oma koulupoliisi. Koululla on käytössä kiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu – toimintamalli.