Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ilmoituksia omaan talouteen liittyvistä toimista.

Toimintaohje

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ja toimitettava ympäristötarkastajalle. Ympäristötarkastaja käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.