Etäluettavat vesimittarit

Etäluettavat vesimittarit

Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitos on siirtynyt etäluettaviin vesimittareihin taajama- ja haja-asutusalueilla, jotka kuuluvat kunnan vesijohtoverkostoon.

Mikäli etäluettavissa vesimittareissa ilmenee ongelmia yhteyttä voi ottaa vesilaitoksen laitosmieheen p. 044 777 3029.

Laskutukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä palvelusihteeriin p. 044 777 3367.