Julkaisut

Valtuusto vahvisti veroprosentit vuodelle 2024

Julkaistu 14.11.2023 Muokattu 14.11.2023
Kuvituskuvana kuva valtuustosalin puheenjohtajiston pöydän vaakunasta ja puheenjohtajan nuijasta.

Suomussalmen valtuusto nosti vuoden 2024 tuloveroprosenttia hieman tämänvuotisesta, koska pyöristyssääntö on muuttunut. Kuluvan vuoden tuloveroprosentti on 8,86 ja ensi vuonna 8,9 %. Tänä vuonna kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä, joten tuloveroprosentit ovat sadasosan tarkkuudella. Ensi vuodelle kuntien on määrättävä tuloveroprosenttinsa kymmenesosan tarkkuudella.

Valtuusto päätti kokouksessaan 13.11.2023 myös kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2024.

Suomussalmen kiinteistöveroprosentit 2023:

 • Yleinen 1,05
 • Vakituinen asunto 0,55
 • Muu asuinrakennus 1,10
 • Rakentamaton rakennuspaikka3,10
 • Yleishyödylliset yhteisöt 0,00
 • Voimalaitos 3,10

Hallitusohjelmassa on linjattu, että yleisen maapohjan kiinteistöveroprosentin alaraja korotettaisiin 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Tällä hetkellä maapohjia verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista.

Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi 1,30–2,00 %.

Valtuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

 • Yleinen 1,05
 • Yleinen maapohja 1,30
  • Yleisen maapohjan osalta ehdollinen päätös, joka riippuu muutetun kiinteistöverolain voimaantulosta. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Jos laki ei astu voimaan, verotuskäytäntö säilyy ennallaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisesti.
 • Vakituinen asunto 0,55
 • Muu asuinrakennus 1,10
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,10
 • Yleishyödylliset yhteisöt 0,00
 • Voimalaitos 3,10

Valtuusto hyväksyi talousarviomuutoksia kuluvalle vuodelle siten, että se on 0,458 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä pieneni toukokuussa hyväksyttyjen talousarviomuutosten jälkeen reilusti. Toimintatuotot ovat pienentyneet toimintakulujen puolestaan kasvaessa.

Myös vuoden 2023 talousarvion investointeihin on tullut tarve tehdä muutoksia toukokuussa hyväksyttyyn talousarvioon, jolloin investointien nettomenot olivat 5,751 milj. euroa.

Muutokset ovat seuraavat:

Poistetaan kuluja yhteensä 957 000 €:

Ruukinkankaan piha-alueen 2. vaihe -270 000 €
Paloaseman kalustohalli -420 000 €
Ruukinkankaan urheilukenttä -180 000 €
Emäjoen kevyen liikenteen silta -87 000 €

Lisätään kuluja yhteensä 701 373 €:

Teollisuusrakennuksen suunnittelu- ja rakennusurakan kunnalle jäävä osuus

Lisätään saatuja avustuksia yhteensä 340 000 €:

Ruukinkankaan piha-alueen 2. vaihe +40 000 €
Emäjoen kevyen liikenteen silta +300 000 €

Näiden muutosten jälkeen nettoinvestoinnit ovat 5,1 milj. euroa.

Lisäksi valtuusto hyväksyi konserniohjeen, jota sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kokouksen asialista ja pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen löytyy täältä.

Share page: