Köhäkkä 2024
Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoret

Köhäkkä 2024

Kainuun kesän kohokohta, Suomussalmen Köhäkkä tulee taas! Tori avoinna ma 1.7. klo 09-16 ja ti 2.7. klo 9-15 Tervetuloa!

Köhäkkä on merkittävä kulttuuritapahtuma, joka tuo yhteen eri toimijat, yhteisöt ja kuntalaiset. Tämän vuoden Köhäkkä-tapahtuman yhteydessä järjestämme laajan kyselytutkimuksen osana YAMK Kulttuurituottaja -tutkinnon opinnäytetyötä. Haluamme kuulla sinun mielipiteesi ja kokemuksesi, jotta voimme kehittää tapahtumaa entistä paremmaksi.

Osallistu kyselyihin

Tutkimuksemme koostuu kahdesta kyselystä, jotka on suunnattu eri kohderyhmille:

Kuntalaisille suunnattu kysely

Olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten paikalliset asukkaat kokevat Köhäkkä-tapahtuman. Tämän kyselyn avulla haluamme selvittää:

  • Miksi osallistut tapahtumaan?
  • Miten tapahtuma on vaikuttanut arkeesi ja yhteisöllisyyteen?
  • Mitä parannuksia toivoisit tulevaisuudessa?

Osallistumalla kuntalaiskyselyyn voit vaikuttaa siihen, miten Köhäkkä järjestetään jatkossa ja miten se voi paremmin vastata sinun ja yhteisösi toiveisiin. https://link.webropol.com/s/kohakkakavijat 

Köhäkkän toimijoille suunnattu kysely

Jos olet ollut mukana järjestämässä Köhäkkä-tapahtumaa, haluamme kuulla kokemuksiasi ja näkemyksiäsi. Tämä kysely keskittyy:

  • Järjestämisprosessiin: Millaisia kokemuksia sinulla on tapahtuman järjestämisestä?
  • Haasteisiin: Mitä haasteita olet kohdannut tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa?
  • Kehitysehdotuksiin: Mitä parannuksia ehdottaisit tuleviin tapahtumiin?

Köhäkkän toimijoiden näkemykset ovat arvokkaita, jotta voimme kehittää tapahtuman järjestämisprosesseja ja tehdä niistä entistä sujuvampia. https://link.webropol.com/s/kohakkatoimijat

Miten osallistua?

Kyselyt ovat avoinna kaikille Köhäkkä-tapahtumaan osallistuneille ja sen järjestämisestä kiinnostuneille. Molemmat kyselyt samankaltaisia, ja ne on jaoteltu Kävijöihin ja Toimijoihin vastausten käsittelyn helpottamiseksi. Kyselyihin osallistuminen on helppoa ja vie vain muutaman minuutin. Voit vastata kyselyihin alla olevien linkkien kautta:

https://link.webropol.com/s/kohakkakavijat 
https://link.webropol.com/s/kohakkatoimijat