• English
 • Deutch
 • русский
information
suomen kartta
19.1.2018 Nimipäivä: Heikki, Henrik, Henri, Henrikki, Henna, Henni, Henriikka

SUOMUSSALMEN KUNTA

TYÖLLISTÄMISEN KUNTARAHAKOKEILU JATKUU VUONNA 2017
Työllistämisen kuntarahakokeilun tarkoituksena on saada Suomussalmella toimivat yritykset, rekisteröidyt suomussalmelaiset yhdistykset ja suomussalmelaiset yksityiset työnantajat (kotitaloudet) mukaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

 1. Kuntarahaa myönnetään pitkäaikaistyöttömiä työllistäville työnantajille. Työajan tulee olla yli 80 % alan työehtosopimuksen mukaisesta kokoaikatyöstä.
 1. Kuntarahan määrä on 300 euroa/kuukausi. Se voidaan myöntää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen 1–6 kuukaudeksi. Yhdelle työllistettävälle kuntarahaa voi saada enintään
  1 800 euroa (300 € x 6 kk).
 1. Tukea saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja perehdyttämistä työtehtäviin. Kuntaraha käytetään työllistettävän ohjaamisesta (esim. työnantajan käyttämä työaika), mahdollisesta kouluttamisesta tai työtehtävien räätälöimisestä (esim. toiminnan muutokset, työvälineet) työnantajalle syntyviin kustannuksiin. Kuntarahaa ei makseta työntekijän palkkakustannuksiin.
 1. Pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta kiinnostunut työnantaja voi hakea työntekijää
  TE-toimiston kautta.
 1. Kuntarahahakemus on saatettava vireille ennen työsuhteen alkamista. Kuntarahahakemus tehdään kunnan nettisivulla (www.suomussalmi.fi/tyollistamisenkuntaraha) olevalla lomakkeella. Lomakkeita saa myös kunnantalon neuvonnasta.
  Hakemukset toimitetaan joko sähköpostilla tai paperisena ja osoitetaan hallintosihteeri Anna Toloselle:
  anna.tolonen@suomussalmi.fi /
  Suomussalmen kunta
  Hallintosihteeri
  PL 40
  89601 Suomussalmi
 1. Kuntaraha on harkinnanvarainen tuki. Kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntarahaa. Useamman kuin yhden henkilön palkkaamista samalle työnantajalle voidaan harkita.
  Mikäli palvelussuhde puretaan ennen sovittua päättymispäivämäärää tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, kuntarahaa maksetaan vain niiltä päiviltä, joilta henkilölle on maksettu palkkaa. Palkanmaksun keskeytymisestä tai palvelussuhteen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Suomussalmen kunnan hallintopalveluihin hallintosihteerille. Mahdollisesti liikaa maksettu tuki peritään takaisin.
  Kuntarahan myöntää hallintojohtaja.
 1. Kuntaraha maksetaan takautuvasti työnantajan toimittaman maksuhakemuksen perusteella. Maksatuskausista sovitaan hakemuksen jättämisen yhteydessä.
 1. Työnantaja voi hakea kuntarahan lisäksi TE-toimistolta palkkatukea työllistämisen kustannuksiin, mutta se ei ole ehto kuntarahan saamiselle.
 1. Kuntaraha on EU:n valtiontukisäännösten mukaista vähämerkityksistä eli de minimis -tukea (komission asetus 1407/2013).

Lisätietoja työllistämisen kuntarahasta antaa

hallintosihteeri Anna Tolonen, puh. 044 777 3342, anna.tolonen@suomussalmi.fi