Talentti –hankkeessa luodaan Suomussalmelle uudenlainen opiskelua ja monimuotoista oppimista mahdollistava toimintaympäristö ja rakenne, eli niin sanottu seinätön oppimiskeskus. Toimintaa rakennetaan yhteistyössä työllisyys- ja koulutustoimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään joustavia opinto- ja urapolkuja, joissa huomioidaan eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet.

Suomussalmen Talentti –hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Suomussalmen kunnan rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomussalmen kunta. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kesto 01.06.2018-31.12.2020.

Yhteystiedot: Kaisu Lehtinen-Nevalainen, projektipäällikkö, puh. 044-7773149,
kaisu.lehtinen-nevalainen@suomussalmi.fi

Katja Kemppainen, Palveluohjaaja, puh. 044-7773156
katja.kemppainen@suomussalmi.fi

Satu Moilanen, Ohjaaja, puh. 044-7773159
satu.moilanen@suomussalmi.fi

Talentin hankesuunnitelma