• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.
Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Suomussalmi on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien sekä toimenpideilmoitusten ja poikkeamisen hakemisen.

Sähköiseen asiointiin pääset alla olevasta linkistä.

Paperisia hakemuslomakkeita saa tarvittaessa rakennusvalvontatoimistosta.

Rakennusjärjestys
Rakentajan ABC
Rakennusvalvonnan taksat 2016
Kainuun jätevesihanke
Neuvontalinkit
Vapaat tontit


Rakennustarkastaja Asko Kinnunen
Puh. 044 777 3121
asko.kinnunen@suomussalmi.fi

Lupasihteeri Pirjo Mäkeläinen
Puh. 044 777 3371
pirjo.makelainen@suomussalmi.fi

Käyntiosoite:
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi

Postiosoite:
PL 40
89600 Suomussalmi

Rakennustarkastaja:
Asko Kinnunen
044 777 3121

asko.kinnunen@suomussalmi.fi