Kianta-Opiston opintomaksut lukuvuonna 2018-2019

lukukausi
· 2 viikkotuntia26 €
· 3 viikkotuntia30 €
· 4 viikkotuntia35 €
· alle 10 tuntia kestävä kurssi15 €
· 10-20 tuntia kestävä kurssi21 €
· 21-30 tuntia kestävä kurssi26 €
· 31-40 tuntia kestä'vä kurssi30 €
· 41-50 tuntia kestävä kurssi35 €

· Kausikortti, joka oikeuttaa opiskelemaan lukukauden aikana kaikissa paitsi erikseen mainituissa opintoryhmissä; sisältää tarvikemaksun

80 €

Kansalaisopiston lyhytkurssien, henkilöstökoulutuksen, luentojen sekä kurssien,
joiden kustannukset ja luonne poikkeavat tavanomaisesta opiston viikko-ohjelman mukaisesta toiminnasta (=erityiskurssit), opintomaksuista päättää Kianta-Opiston rehtori.

Kertamaksu 5 €/kerta. Kertamaksumahdollisuus on pääsääntöisesti tarkoitettu kursseihin tutustumiseen.
Kurssien lisämaksut tulee suorittaa kertamaksun lisäksi.

Kurssien peruminen tulee tehdä opiston toimistoon viikkoa ennen kurssin alkamista. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % kurssimaksusta, kuitenkin enintään 20 €. Henkilöltä, joka jää ilmoittamatta pois kurssilta, peritään koko kurssimaksu, ei tarvikemaksuja.

Tarvikemaksu, joka lisätään kurssimaksuun 8 € / kurssi.

Polttomaksu keramiikka-, posliininmaalaus- ja lasinsulatuskursseilla
8 € / lukukausi.

Lasten savipiirien savimaksu 2 € / kerta.

Lasten kuvataiteen materiaalimaksu 25 € lukukausi.

Taiteen perusopetuksen materiaalimaksu 7 € / lukukausi.

Muissa oppilaitoksissa opiskelevilta opiskelijoilta peritään tentinvalvontamaksuna
- erikseen tenttijälle järjestetty tenttitilaisuus 20 € / tunti minimi 1 h

Kurssitodistus kuluvan lukuvuoden opinnoista maksutta.
Aikaisemmista opinnoista 10 €.