Elinvoimapalvelut

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen puh. 044-777 3344

Elinkeinopäällikkö Hannu Leinonen, puh. 044 777 3175

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut turvaa kuntalaisille ja luottamushenkilöille sekä vastuualueille ja viranomaisille oikean ja oikea-aikaisen tiedon kunnan keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Kunnantalo A-rappu, 2. krs

Hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 044 588 9330
Talouspäällikkö Sirpa Kovalainen, puh. 044 777 3375
Toimistosihteeri Maija Kyllönen puh. 044 777 3125

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen tehtävänä on turvata kuntalaisten elämänlaadun ja tiedon tason kohottaminen luomalla monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja edellytykset harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä kuntalaisten innostaminen elinikäiseen itsensä kehittämiseen päämääränä aktiivinen, omatoiminen ihminen. Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen lukiokoulutus, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, kirjasto-, kulttuuri-, liiikunta- ja nuorisopalvelut. Toisen asteen ammatillinen koulutus hankitaan KAO Kainuun Ammattiopistolta.

Kunnantalo B-rappu, 2. krs

Sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, puh. 044 523 4020
Toimistosihteeri Irene Mäkeläinen, puh. 044 777 3223

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen päätarkoituksena on tarjota kuntalaisille toimiva, turvallinen ja viihtyisä toimintaympäristö, palvelutuotannon ja yritysten tarvitsemat toimitilat, sekä ympäristöarviot huomioiden, taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetut palvelut. Suomussalmen kunnassa on toimiva turvallinen kuntalaisten tarpeet kattava liikenneverkko, viihtyisä ympäristö, kunnan toimintojen ja yritysten tarvitsemat laadukkaat toimitilat, sekä, taloudellisesti ja ympäristöarvot huomioon ottaen tuotetut ruoka-, siivous- ja vesihuoltopalvelut.

Kunnantalo A-rappu, 1. krs

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380
Toimistosihteeri Tilda Laurila, puh. 044 777 3327